Maatschappelijke uitdagingen zetten het sociaal werk, het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, onder druk. Maar over welke uitdagingen gaat het precies? Samen met praktijkwerkers, opleidingen, steunpunten en koepelorganisaties selecteerden we acht uitdagingen: