Sociaal werk doe je nooit alleen. Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk is er om de verbinding tussen sociale professionals te versterken, zodat we samen verder geraken. Dit doen we door samen acties op te zetten rond uitdagingen waarmee sociale professionals geconfronteerd worden. En door een tweede Sociaalwerkconferentie te organiseren in 2022. Maar ook door in dialoog te gaan met beleidsmakers.

Hoe zit dit platform in elkaar?

Stuurgroep

De stuurgroep waakt erover dat we de gestelde ambities waarmaken en dat we op koers blijven. De  intersectorale samenstelling vertrekt vanuit een gezamenlijk geloof in de maatschappelijke meerwaarde van sociaal werk. We ondersteunen het sociaal werk en bouwen aan een ‘sociaal werk community’.

De stuurgroep is:

Regionale platformen

In elke Vlaamse provincie en in Brussel is er een Regionaal Platform Sterk Sociaal Werk, waarin praktijkwerkers elkaar treffen en samen aan de slag gaan. Ze verzamelen goede praktijken, benoemen bezorgdheden en zetten acties op als antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. Ieder platform legt andere klemtonen en accenten, eigen aan de regio.

De regionale platformen versterken bestaande lokale dynamieken en zetten in op wat er in de regio’s leeft. Ze worden getrokken door één of meerdere voorzitters uit de hogescholen. Zij komen op regelmatige basis samen om hun acties vorm te geven.

Stakeholders

Sociaal werk is niet gelinkt aan één bepaalde beroepsgroep of één bepaald diploma. Sociaal werk is een brede professie, aanwezig in verschillende beleidsdomeinen. Het werken vanuit het mensenrechtenperspectief en de krachtlijnen is wat ons bindt. We gaan voor maximale impact, daarvoor hebben we iedereen nodig. Om deze veelheid aan stemmen te horen en ze een plaats te geven binnen dit grote traject, zetten we volop in op het betrekken van stakeholders. Dat zijn partners en organisaties die verankerd zijn in de sociale praktijk en die hun eigen expertise hebben.  Zij geven mee vorm aan acties, helpen via hun werking en communicatiekanalen met het vergroten van het draagvlak, en spelen een sleutelrol bij het slagen van de acties.  

Minstens twee keer per jaar wordt een stakeholdersmeeting georganiseerd.

Wil je graag deelnemen aan de stakeholdersmeeting? Neem contact op.