In 2018 vond de eerste Sociaalwerkconferentie plaats in Brussel. Een event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is.

Duizend sociaal werkers kwamen samen nadenken over de krachtlijnen van sterk sociaal werk, en over de uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat: superdiversiteit, marktwerking, de strijd tegen onderbescherming, informatiedeling en vermaatschappelijking.

De Sociaalwerkconferentie werkte aan een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde het uitgangspunt.  

Download het eindrapport van de sociaalwerkconferentie 2018