Wat Sterk Sociaal Werk zo sterk maakt? De mensen natuurlijk! Al zullen ze dat nooit over zichzelf zeggen. In deze reeks ontmoet je een aantal gezichten achter het platform. Dit keer vertellen Marijke Enghien (45), afdelingshoofd Welzijn en Samenleving, en Kristien Verbeken (34), beleidsmedewerker welzijnswerk, hoe zij vanuit de Vlaamse overheid hun schouders zetten onder Sterk Sociaal Werk: “Dat sociale professionals het beleid scherp houden, dat vind ik de kracht van sociaal werk.”

Wat is jullie rol binnen Sterk Sociaal Werk?

Marijke: “Wij ondersteunen het Vlaams platform Sterk Sociaal Werk en de regionale platformen. Na de eerste Sociaalwerkconferentie hebben we een actieplan Sterk Sociaal Werk opgesteld. Nu geven we daar uitvoering aan en sturen we bij. Dat doen we met de steun van sociaal werkers uit het werkveld en de voorzitters van de regionale platformen. Binnen de afdeling Welzijn en Samenleving zijn er ook beleidsmedewerkers die de regionale platformen mee ondersteuning bieden. Kristien doet dat bijvoorbeeld voor het Brusselse platform.”

Kristien: “Vanuit het departement zijn Marijke en ik de bekendste gezichten. Maar in elk platform zit er eigenlijk wel een regionale collega die in hun regio mee aan de kar trekt.”

Wat betekent Sterk Sociaal Werk voor jullie?

Kristien: “Voor mij gaat het vooral over het sociaal werk op de kaart zetten. Dat we tonen wat voor belangrijk werk het is. Ik ben zelf sociaal werker geweest en ik merk dat het moeilijk is om aan anderen te tonen wat de meerwaarde ervan is. Ons werk is niet tastbaar, dus het is moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet in die wereld zitten.”

Marijke: “Ik vind het belangrijk dat sociaal werkers zich inzetten om ieders rechten te waarborgen, en de samenleving uitdagen om te blijven nadenken over armoede en ongelijkheid. Zeker omdat je ziet dat de samenleving zich daar soms van wil wegdraaien. Sociaal werkers houden de vinger aan de pols en vanuit hun politiserende opdracht maken ze ons daarvan bewust. Dat zij het beleid op die manier scherp houden, dat vind ik de kracht van sociaal werk.”

Waarom vindt de Vlaamse overheid Sterk Sociaal Werk zo waardevol?

Marijke: “Die vinger aan de pols is voor de overheid heel belangrijk. De samenleving is in snel tempo aan het veranderen. Sociaal werk helpt ons daar een antwoord op te bieden. We hebben er oog voor om binnen onze volledige werking zowel praktijkwerkers als directies, beleidsmakers, maar ook de gebruikers, mensen waar het om draait, een stem te geven.”

Kristien: “Ik denk dat dat niet zoveel verschilt met waarom wij sociaal werk waardevol vinden. Sociaal werk richt zich naar de meest kwetsbaren. Het is logisch dat de Vlaamse overheid wil dat iedereen en dus ook de meest kwetsbaren mee zijn.”

Sterk Sociaal Werk schuift verschillende uitdagingen naar voor. Welke is voor jullie het belangrijkst?

Marijke: “Ik vind dat een zeer moeilijke vraag. We hebben de uitdagingen uit het rapport na de eerste conferentie vertaald naar ons actieplan Sterk Sociaal Werk. De Vlaamse regering heeft ons het mandaat gegeven om er effectief mee aan de slag te gaan. Om er nu één uit te kiezen, vind ik moeilijk. Alle uitdagingen zijn even belangrijk. We moeten alles op alles zetten om dat allemaal gelijktijdig aan te pakken en stappen vooruit te zetten.”

Kristien: “Ik vind echt dat het draagvlak voor sociaal werk omhoog moet. Dus ik kies voor politisering als belangrijkste uitdaging. Je ziet dat de gewone middenklasse, die het goed stelt en sociaal werk niet nodig heeft, het belang van sociaal werk minder ziet. Ik hoop dat we dat door politiserend te werken meer op de voorgrond kunnen krijgen.”

Wat was jullie favoriete moment tot nu toe?

Kristien: “Ik heb er twee. Mijn luchtiger favoriet moment is het bezoek aan de Elisabethzaal. We zijn in oktober 2021 gaan kijken naar de locatie van de volgende Sociaalwerkconferentie. Ik heb meer een beeld gekregen van hoe die dag eruit gaat zien. Daardoor kijk ik er nog meer naar uit. De conferentie is het grote moment waar we nu met zijn allen naartoe werken. Daar gaan we tonen waar sociaal werk voor staat. Een serieuzer maar niet minder tof moment waren de webinars rond diversiteit, die ik mee georganiseerd heb. Het was heel fijn om te zien hoe veel mensen daarbij waren. Het gaf echt energie om te zien dat al die sociale professionals samen aan iets wilden werken.”

Marijke: “Ik heb het weer moeilijk om te kiezen, vooral omdat we zien wat voor dynamiek de eerste conferentie op gang heeft gebracht en dat we die hebben kunnen vasthouden. Die dynamiek heeft al heel wat mooie momenten voortgebracht. Van de goedkeuring van het actieplan tot alle regionale activiteiten die daaruit zijn voortgekomen. Als ik achteromkijk dan zie ik een aaneenrijging van favoriete momenten.”

Wat hopen jullie op de Sociaalwerkconferentie van 2022 mee te maken? 

Marijke: “De eerste conferentie vertrok vanuit de uitdagingen waar we als sociaal werk voor staan. Mijn verwachting is dat we op 5 mei kunnen aantonen welke stappen we al hebben gezet. Welke rol kunnen we innemen om digitalisering goed te laten lopen, bijvoorbeeld? Wat heeft nabijheid betekend tijdens de coronapandemie? Ik hoop veel enthousiaste sociaal werkers te zien, zowel online als live, die ons weer input geven om mee verder te gaan. Ik hoop dat zij naar huis gaan met heel wat inspiratie voor hun werkpraktijk.”

Kristien: “Ik hoop dat we die dag het vuur terug kunnen aanwakkeren. We krijgen veel signalen binnen over de werkdruk die sociaal werkers ervaren. Dat mensen het gevoel hebben alleen te staan. Ik hoop dat we sociaal werkers kunnen inspireren en hen eraan herinneren waarom ze ooit voor het sociaal werk hebben gekozen. Dat ze hun passie terugvinden en terug met extra goesting aan de slag gaan.”