In 2016 lanceerde de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de aanbevelingen voor goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties. Ze gelden als praktisch instrument, als leidraad. Ze willen inspireren en doen nadenken over de aanpak in de eigen organisatie. Goed bestuur is daarbij geen doel op zich, maar het komt zorggebruikers ten goede. 

U kan gebruik maken van de aanbevelingen en checklists. De Koning Boudewijnstichting en Verso stellen een zelfevaluatie-instrument ter beschikking: www.goedbestuur.be 

De databank waarop u vacatures kan melden voor vrijwilligers-bestuurders: www.vrijwilligerswerk.be. Omdat het zoeken en vinden van vrijwilligers meer inhoudt dan het ingeven van een vacature in een databank, organiseert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw regelmatig specifieke workshops rond dat thema. Die vindt u terug op de website www.vlaanderenvrijwilligt.be in de rubriek “vormingen”. 

Een artikel over goed bestuur kan u lezen in VIEWZ - maart 2018: "To be or not to be, een kwestie van goed bestuur".

Instrumenten: