Financiële cijfers van het departement

Deze cijfers brengen inzicht in het budget 2021 van het departement, VIPA, ... ten opzichte van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

Samen met Opgroeien (Kind & Gezin / Jongerenwelzijn), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, OPZ(C) Geel en Rekem vormen we het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de Vlaamse overheid.

Naar de financiele cijfers >>

Personeelscijfers van het departement

Deze cijfers brengen inzicht in het aantal personeelsleden, de leeftijdsverdeling binnen onze organisatie, ... op 1 januari 2022.

Naar de personeelscijfers >>

Andere cijfers over het departement

Relevante cijfers over het elektronisch toezicht, hulplijnen, inspectie, klachten en investeringen in welzijnswerk en zorginfrastructuur kan u terugvinden in ons jaarverslag

Ook op de website van Statistiek Vlaanderen vindt u relevante cijfers terug over het departement.

Naar het jaarverslag >>
Naar Statistiek Vlaanderen >>

Specifieke cijfers over VIPA

Zoekt u informatie over bouwindex, BTW-tarieven, coëfficient gebruikstoelage, basisbedragen investeringssubsidies, forfait algemene kosten, subsidiabele oppervlakte? 

Naar de cijfers over VIPA >>

 

Open data

Basisidentificatiedata van de zorgvoorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CoBRHA)

Lees meer over open data