Geweld, misbruik en kindermishandeling

Er gebeurt veel op het vlak van geweld, misbruik en kindermishandeling. Het beleid zet sterk in op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie.

Lees meer

Goed bestuur

De aanbevelingen voor goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties zijn een praktisch instrument, een leidraad. 

Lees meer

Preventie en aanpak van radicalisering

Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. 

Lees meer

Flanders' Care

Flanders' Care zet in op innoveren en ondernemen in zorg. Centrale doelstelling is om de vooruitgang in wetenschap en technologie te vertalen naar de zorgsector. 

Lees meer

Adviescommissie

Informatie over de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

Lees meer