Het thema radicalisering is actueel en staat hoog op de politieke agenda. Het is de uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoördineerd preventief beleid te voeren omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme. In 2017 werd het 'Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisering' geactualiseerd. Dit plan bevat diverse acties en maatregelen. Verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, waaronder Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), werken mee aan de uitvoering ervan. In het Vlaams platform Radicalisering wordt het Actieplan opgevolgd en uitgevoerd.

Voor meer informatie en een overzicht van het Vlaamse beleid verwijzen we naar de Vlaamse portaalsite Preventie gewelddadige radicalisering en polarisering.