Begin 2017 inspecteerde Zorginspectie de diensten voor Tele-Onthaal. Hierbij was er aandacht voor de continuïteit van de hulpverlening, het professioneel vormen en ondersteunen van vrijwilligers, de kritische zelfreflectie, de preventie t.a.v. grensoverschrijdend gedrag en de samenwerking met het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Publicatiedatum: 
woensdag, 5 juli, 2017
Document categorie: 
Beleidsrapporten - ZI
Trefwoorden: 
Welzijn
2017