Aanvankelijk is er in de pilootprojecten een afvaardigingen van alle mutualiteiten geweest. Op termijn werd gewerkt met afvaardiging vanuit het intermutualistisch overleg gezien dit efficiƫnter is. Elke kernpartner dient zich zo te organiseren dat ze goed vertegenwoordigd zijn in de GBO-stuurgroep.