Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van het sociaal huis als herkenbaar lokaal aanspreekpunt. Vanuit het Sociaal Huis bouwt het lokaal bestuur het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal uit.

Het samenwerkingsverband maakt duidelijke en transparante afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, waaronder de wijze waarop regie door het lokaal bestuur wordt gerealiseerd. De regie voldoet aan al de volgende voorwaarden:

  • een draagvlak creëren;
  • het proces faciliteren en de communicatie tussen de verschillende partners ondersteunen;
  • een synthese maken van de behoeften en verwachtingen en op basis daarvan de nodige beslissingen nemen;
  • de beslissingen verantwoorden aan alle partners binnen het samenwerkingsverband.