Niet alleen de OCMW’s, de CAW’s en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen zijn betrokken. In het samenwerkingsverband GBO spreken we van een goede afstemming met basisactoren en achterliggend aanbod. Met basisactoren bedoelen we organisaties en diensten die zich zeer kort situeren bij de leefwereld van mensen. Dat kunnen bijvoorbeeld verenigingen waar armen het woord nemen of patiëntenverenigingen zijn.

Maar ook onder meer het buurtwerk, huisartsen en de Huizen van het Kind rekenen we tot de basisactoren. Aan de andere kant heb je het achterliggend aanbod, dat competenties kan inzetten voor noden waar het onthaal geen of een onvoldoende antwoord kan op bieden. Het is vanzelfsprekend dat een goed onthaal een perfect inzicht moet hebben in dit achterliggend aanbod. Maar er moeten ook goede afspraken worden gemaakt over de manier waarop de overgang naar dit achterliggend aanbod verloopt. In het samenwerkingsverband GBO wordt ook de link gemaakt met gezondheid, omdat welzijns- en gezondheidsvraagstukken vaak sterk met mekaar verbonden zijn.