Er wordt de nadruk gelegd op het feit dat de ontwikkeling van het samenwerkingsverband GBO via een participatief traject moet verlopen. Dat betekent dat bij de uitwerking van het project in alle fasen mensen uit de doelgroep betrokken worden bij de keuzes die in het project worden gemaakt. Dit vinden we belangrijk omdat de doelgroep de drempels die er zijn het best kent en dat daarom de keuzes die gemaakt wordt in het samenwerkingsverband GBO ook het best zullen aansluiten bij de noden van de doelgroep.

Het Netwerk Tegen Armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen, Het Vlaams Patiƫntenplatform en Samenlevingsopbouw Vlaanderen zijn voor ons daarin belangrijke partners.