De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Beleidscoördinatie werken op een regionaal niveau. Deze medewerkers hebben mede de opdracht om de signalen op het werkveld te capteren en deze te bezorgen aan hun management. Op basis daarvan zullen beleidsadviezen voor de minister worden opgesteld.

Daarnaast heeft elke sociale organisatie ook de opdracht om politiserend te werken en te wijzen op structurele mechanismen die bijdragen aan sociale onrechtvaardigheid en dienen ze te zoeken naar collectieve oplossingen om die mechanismen te bestrijden. In dit kader is het belangrijk dat sociale organisaties ook beleidssignalen blijven geven naar de bevoegde overheden.