Welzijn en gezondheid hebben veel raakvlakken, bestaat door de creatie van deze entiteiten niet het risico dat er opnieuw versnippering ontstaat en naast elkaar gewerkt wordt?

Het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en de Huizen van het Kind delen enkele basisprincipes, waaronder:

 • vertrekken vanuit een holistische visie op een gezin/ vanuit een breed generalistisch beeld op een mens
 • een positieve relatie met de cliënt
 • proactief werken
 • outreachend werken
 • krachtgericht en participatief werken
 • subsidiariteit
 • proportioneel universalisme

Ze hebben gedeelde doelstellingen, waaronder:

 • inzetten op toegankelijkheid van de dienstverlening en van maatregelen waar men recht op heeft
 • meer doen voor gezinnen/mensen met meer noden, zoals tegengaan van onderbescherming van personen/gezinnen in bijzonder kwetsbare situaties
 • samenwerken en een netwerk vormen om dit te kunnen bereiken

Ze hebben ook complementaire doelstellingen die elkaar kunnen versterken, waaronder:

 • GBO heeft expertise in rechtenverkenning en acties nemen gericht tegen onderbescherming
 • het Huis van het Kind heeft expertise met een focus op gezinnen.

De afdeling Welzijn en Samenleving en Kind en Gezin maakten samen een folder over de beide samenwerkingsverbanden om op de hoogte te zijn van beide werkingen als vertrekpunt van elke vorm van samenwerking. De folder vind je hier terug.