De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Beleidscoördinatie hebben een overzicht over de methodieken en tools die in de diverse samenwerkingsverbanden tot stand komen en kunnen vanuit dit helikopteroverzicht de opgedane ervaringen delen met alle de verschillende projecten GBO.

Er worden regionale ontmoetingsdagen georganiseerd om ervaringen tussen de verschillende GBO projecten uit te wisselen en expertise aan te reiken.