De regionale beleidsmedewerkers van de afdeling Beleidscoördinatie hebben een goed overzicht over de methodieken en tools die in de diverse samenwerkingsverbanden tot stand komen en kunnen vanuit dit helikopteroverzicht de opgedane ervaringen delen met alle GBO’s.

Daarnaast fase worden instrumenten ter beschikking gesteld op onze website en gaan we  na welke platforms we kunnen ontwikkelen om deze kennis verder te delen (digitaal, lerende netwerken, …) en GBO-projecten met elkaar in contact te brengen. In het najaar 2019 worden in elke provincie alvast ontmoetingsdagen georganiseerd waar de medewerkers van de GBO-projecten elkaar kunnen treffen.

Tot slot werken we samen met VVSG en SAM vzw, die een concreet ondersteuningsaanbod (vorming, studiedagen, e.d.) organiseren.