Nee, enkel de erkende begeleider AMA kan een subsidie ontvangen voor het begeleiden van een deelnemer AMA.