Overeenkomsten hebben geen vooraf gedefinieerde einddatum. De AMA-begeleiding neemt een einde wanneer één van de partijen de AMA-overeenkomst beëindigd volgens de modaliteiten vermeld in de overeenkomst of de uitkeringsinstantie geen toestemming meer verleend voor het uitvoeren van AMA.

De erkende begeleider geeft de beëindiging van de overeenkomst elektronisch door aan het departement WVG.