Als de werkpost verandert, dan moet je een nieuwe overeenkomst indienen. Je kan niet via een wijziging de werkpost laten veranderen. Het systeem koppelt dan automatisch overeenkomsten die voor eenzelfde deelnemer (op rijksregisternummer) werden goedgekeurd. Zo blijft de subsidie doorlopen. Daarna dien je een stopzetting in voor de oude overeenkomst.