Departement Zorg

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de dienstverlening van het Departement Zorg, het verloop van een inspectie in een zorgvoorziening, een welzijnsvoorziening, de financiële steun voor infrastructuurwerken van welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, ...

Webpagina klachtenprocedure Departement Zorg

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: zorgvoorzieningen in de ouderenzorg zoals woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf; thuiszorgdiensten zoals logistieke hulp gezinszorg, oppashulp en thuisverpleging; ziekenhuizen; centra voor geestelijke gezondheidzorg; beschut wonen; preventie zoals preventiecampagnes en –organisaties; de Vlaamse Zorgverzekering met het Vlaams zorgfonds en de Vlaamse zorgkassen; vaccinaties en besmettelijke ziektes; cijfers over geboortes, ziektes en sterfte; de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Website: www.zorg-en-gezondheid.be/een-klacht-melden

Opgroeien 

Opgroeipunt is de plek voor al uw feedback over de diensten en de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent.

U kan een melding delen over:

  • Diensten van Opgroeien, zoals Kind en Gezin en Jeugdhulp, adoptie en zorgtoeslag
  • Organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent, zoals kinderopvanglocaties, consultatiebureaus en voorzieningen jeugdhulp

Website: https://www.opgroeien.be/opgroeipunt

 

Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over

  • informatie die u gekregen heeft, omdat ze onjuist, onvolledig of onbegrijpelijk is; 
  • het optreden of de houding van een consulent (aan de telefoon of aan het loket); 
  • de kwaliteit van de dienstverlening (bereikbaarheid bureaus/medewerkers, wachttijden, zoekgeraakte papieren etc.); 
  • de naleving van de wettelijke verplichtingen (vb. bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

De procedure vindt u op de website: www.groeipakket.be/nl/klacht    

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over:

  • dienstverlening door het VAPH, zoals dossierbehandeling, uitbetaling van tegemoetkomingen (bijvoorbeeld voor hulpmiddelen), persoonlijke assistentiebudget (PAB)
  • klachten tegen voorzieningen voor personen met een handicap
  • klachten met betrekking tot de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)

U kunt contact opnemen met de klachtendienst op het nummer 02 225 85 00. Meer informatie op de contactpagina van het VAPH

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de behandeling en het verblijf in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum.

Website: http://www.opzcrekem.be/patienten/ombudsdienst

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de behandeling en het verblijf in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum.

Website: www.opzgeel.be