Als uw klacht betrekking heeft op privacyaspecten en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens in een voorziening, vragen wij u eerst contact op te nemen met de Data Protection Officer (DPO) of met de functionaris voor gegevensbescherming van de voorziening. De voorziening is immers verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de privacywetgeving. De gegevens van de DPO vindt u meestal in de disclaimer of in de privacy-clausule op de website van elke voorziening. Als u daar niet terecht kunt, vindt u meer informatie op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin draagt zorg voor de privacy van elke bezoeker van deze website. U vindt alle informatie op onze website. De informatie over ons informatieveiligheidsbeleid vindt u in de disclaimer op onze website. Vragen betreffende privacy en uw rechten als betrokkene kunnen ook gesteld worden op het e-mailadres van onze Data Protection Officer.

Dien hier uw klacht in

Bij het indienen van een klacht bent u verplicht een aantal gegevens (waaronder uw naam en adres) in te vullen. Als u dit niet zou doen, is uw klacht onontvankelijk. Meer informatie vindt u in artikel II.76 uit hoofdstuk 5 van het bestuursdecreet