Het klimaatvisieplan geeft aan welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat en welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen. De eerste score geeft reeds een idee van de huidige klimaatimpact. Door de score te verbeteren verlaagt de klimaatimpact en zo kan elke voorziening met concrete maatregelen er naar streven om de directe en indirecte CO2-emmissies terug te dringen. Binnen het klimaatvisieplan zijn enkel deze maatregelen opgenomen die een impact hebben op de CO2-emmissies van de organisatie. Thomas Feys zoomt hier tijdens dit webinar dieper op in.

Door Thomas Feys (VIPA)

Bekijk hier zijn presentatie 'Klimaatvisieplan'.