Inspectieverslagen kunnen door iedere geïnteresseerde opgevraagd worden via openbaarheid@zorginspectie.be. Dit gebeurt in het kader van de passieve openbaarheid van bestuur, zoals opgelegd in het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004.

In 2016 verwerkte Zorginspectie 481 aanvragen, wat resulteerde in 1295 daadwerkelijk bezorgde verslagen. Al deze inspectieverslagen worden gescreend op privacygevoelige informatie voordat deze bezorgd worden.

  • De meerderheid van de opgevraagde inspectieverslagen hebben betrekking op de kinderopvang. Heel wat aanstaande ouders die op zoek zijn naar een kinderopvanglocatie voor hun toekomstige spruit, vragen inspectieverslagen op in functie van hun keuze. In onze communicatie naar deze toekomstige ouders raden wij aan om deze zorgkeuze niet louter te baseren op onze inspectieverslagen, maar ook om de voorziening aan te spreken in hun zoektocht naar gepaste zorg.
  • Daarnaast merken we een stijging in het aantal opgevraagde inspectieverslagen van het team gezondheid. Deze opmerkelijke stijging is te verklaren door de persaandacht voor de psychiatrie. Naar aanleiding van ‘het grote psychiatrierapport’ van De Morgen en een artikel in De Standaard haalden beide journalisten input uit de verslagen van Zorginspectie.

Hieronder vindt u de cijfers per kalenderjaar:

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie