Het VIPA lanceert een 3e oproep rond maatregelen tegen agressie, vrijheidsbeperking of -beroving van jongeren die in een voorziening verblijven. Deze maatregelen bieden de mogelijkheid om, naast de bestaande VIPA-middelen voor grondige renovatie en nieuwbouw, in bestaande infrastructuur gerichte ingrepen m.b.t. agressie uit te voeren. Dit kunnen maatregelen zijn naar de inrichting van een binnenruimte, maar ook maatregelen voor de aanleg van de buitenruimte.

Deze oproep maatregelen tegen agressie richt zich tot voorzieningen die werken met minderjarigen met verblijfsfunctie in de sectoren jeugdhulp, personen met een handicap en de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag, samen met uw visienota en de bijhorende bijlagen digitaal sturen naar vipa@vlaanderen.be. Klik in beide documenten altijd op 'inhoud inschakelen' om de macro's in het document te doen werken.  U kunt deze aanvraag ook gezamenlijk indienen voor een gemeenschappelijk project met verschillende voorzieningen. In dat geval wijst u één van de aanvragers aan als hoofdaanvrager en sluit u onderling een samenwerkingsovereenkomst. 

Binnen de 30 dagen nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van het VIPA een ontvangstbewijs met de vermelding of uw aanvraag ontvankelijk is of niet. Indien niet, dan vraagt het VIPA u de ontbrekende documenten alsnog te bezorgen.

De uiterste indieningsdatum van deze 3e oproep is 31 december 2020. 

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen investeringssubsidie voor deze preventieve infrastructurele maatregelen vindt u op deze webpagina of in deze brief.

Regelgeving

Categorie: 
Algemeen - VIPA - gezonde zorginfrastructuur