Het is van groot belang dat we zuiniger omgaan met ons waterverbruik door de droge zomers die ons land de afgelopen jaren kent. Niet alleen gezinnen dragen de verantwoordelijkheid maar ook bouwwerven kunnen hun steentje bijdragen.

Op vrijwel elke werf is tijdelijke bemaling (het tijdelijk wegpompen van grondwater) jammer genoeg noodzakelijk. Maar is water laten wegvloeien via een riool de beste oplossing? In het beste geval zou dit bemalingswater opnieuw lokaal ingezet kunnen worden. Zo wordt dit water snel opgenomen als grondwater. Een eenvoudige manier voor dit proces bestaat nog niet.

WerfWater wil op een eenvoudige manier aanbieders van overtollig water en lokale afnemers met elkaar in contact brengen. Wij gaan op zoek naar een oplossing – in plaats van met het vingertje te wijzen of dure en langdurige trajecten op te starten. 

Meer info hierover vindt op www.werfwater.be

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen