De Vlaamse Regering heeft op 1/02/2019 het besluit over de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen definitief goedgekeurd.  Hiermee wil ze de betalingsstromen naar de revalidatieziekenhuizen vereenvoudigen, zodat enkel het agentschap Zorg en Gezondheid en het VIPA betalingen initiëren aan de revalidatieziekenhuizen. Door de Zesde Staatshervorming zijn diensten in revalidatieziekenhuizen immers overgedragen naar de deelstaten. De overdracht omvat ook de financiering van de investeringen in de infrastructuur en de medisch-technische diensten van de ziekenhuizen. 

Omdat de federale overheid een berekening doet op 1 januari en op 1 juli van elk jaar zal het VIPA de jaarbedragen voortaan in 2 schijven uitbetalingen: een betalingsschijf in het eerste kwartaal en één in het derde kwartaal.

Hieronder vindt u de nodige documenten:

  • Het besluit van de Vlaamse Regering 'tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform artikel 47/9, §4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de revalidatieziekenhuizen'

  • De nota aan de Vlaamse Regering m.b.t. 'Het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform artikel 47/9, §4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de revalidatieziekenhuizen'

Categorie: 
VIPA - financiering