Besluit brandveiligheid definitief goedgekeurd

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit met de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en het besluit dat een technische commissie opricht voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 
Wijzigingen:

  • de procedure voor attestering van de brandveiligheid wordt gelijkvormig voor alle ouderenvoorzieningen en voor de centra voor herstelverblijf;
  • het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra;
  • de brandveiligheidsnormen worden op een aantal punten geactualiseerd en de procedure voor het aanvragen van een afwijking wordt aangepast en vereenvoudigd.

Hieronder vindt u het goedgekeurde besluit brandveiligheid:

Categorie: 
VIPA - brandveiligheid