De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en het besluit dat een technische commissie opricht voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Hiermee maakt ze de procedure voor de attestering van de brandveiligheid gelijkvormig voor alle ouderenvoorzieningen en voor de centra voor herstelverblijf. Het toepassingsgebied van het besluit wordt ook uitgebreid voor groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra. De brandveiligheidsnormen worden op een aantal punten geactualiseerd, en de procedure voor het aanvragen van een afwijking wordt aangepast en vereenvoudigd.

Het wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Meer informatie over het besluit.

Categorie: 
VIPA - brandveiligheid