De Vlaamse Regering heeft het besluit principieel goedgekeurd dat de voorwaarden en de procedure bepaalt voor het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het VIPA.

Bedoeling is te zoeken naar een manier om de financiering van de infrastructuur te laten aansluiten bij de persoonsvolgende financiering. Vroeger werd aan deze organisaties een bepaalde capaciteit toebedeeld, maar aangezien de budgethouder (de persoon met een handicap) nu zelf bepaalt tot welke zorgaanbieder hij zich richt, is dat nu niet meer het geval.

Het besluit laat de financiering afhangen van hoeveel budgethouders met een voldoende ondersteuningsnood kiezen voor de betrokken zorgaanbieder en de betrokken infrastructuur. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. 

De documenten over dit besluit kan u raadplegen.

Categorie: 
VIPA - financiering