Op 12 januari 2017 ondertekenden we met acht koepelorganisaties van onze sector, de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), de secretaris-generaal van het beleidsdomein WVG en het Vlaams energiebedrijf 13 concrete klimaatengagementen. Eén van deze engagementen houdt in dat alle nieuwbouw in de sector met een stedenbouwkundige aanvraag vanaf 2018 bijna-energieneutraal (BEN) en duurzaam is. Bijna-energieneutraal komt overeen met kosten-optimaal in de bestaande EPN-methodiek. We engageren ons bijgevolg als sector om in 2018 reeds de eisen van 2021 toe te passen aangezien de eisen van 2021 overeenkomen met Bijna-Energie-Neutrale, maar tevens kosten-optimale gebouwen. Meer info over de klimaatengagementen van de sector kan je terugvinden op onze webpagina 'Zorg voor het klimaat'

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen