Call ESCO-model in welzijns- en zorgsector

De zorgsector heeft grootschalige renovatiewerken nodig voor een sterke CO2-reductie en energiebesparing. Om dit financieel mogelijk te maken lanceert het Vlaams Klimaatfonds (VKF) een call. Deze call vormt de start van een grootschalig programma om duurzame renovatie van gebouwen in de welzijns- en zorgsector te realiseren volgens het ESCO-model (Energy Service Company, organisatie die integrale energieoplossingen levert aan zijn klanten) in samenwerking met VIPA. Het VKF voorziet middelen om ook minder rendabele werken aan de gebouwschil te financieren. Dit alles moet bijdragen aan de langetermijndoelstelling van een klimaatneutraal welzijns- en zorgpatrimonium tegen 2050. ​

De Vlaamse Regering neemt nu kennis van het ministerieel besluit over de oproep voor de call en wijst een totaalbudget van 7,5 miljoen euro voor deze oproep toe aan het Vlaams Energiebedrijf (VEB) als programmamanager.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - financiering