Tijdens het Seminarie op Batibouw 2019 ging de focus naar nieuwe evoluties in de bouw. Onderzoek door de OESO toont voor verschillende landen aan dat meer dan de helft van de broeikasgasemissies materiaalgerelateerd zijn. Om de milieu-impact van de bouw te verminderen, moeten we dus bewuster omspringen met het materiaalgebruik in de bouw. Circulair bouwen en veranderingsgericht bouwen bieden hier een antwoord op. Hierbij vindt u een samenvatting van het seminarie circulair bouwen.  De catalogus ‘veranderingsgericht bouwen’ werd aan het grote publiek voorgesteld.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - multifunctioneel bouwen