De resultaten van de derde lokale telling van dak- en thuisloosheid

Voor het derde jaar op een rij werd eind oktober 2022 de personen in een situatie van dak- en thuisloosheid geteld in meerdere regio’s in Vlaanderen. Het wetenschappelijk Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nam deze taak op zich in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Armoedebestrijding met de steun van de Koning Boudewijnstichting.  

Er is in 6 Vlaamse zones geteld: Boom-Mechelen-Lier, Arrondissement Brugge, Midwest, Middenkust, (zorg)regio Kempen en Waasland. De resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd en werden in een infofiche per regio gegoten. 

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving