Op donderdag 14 maart werd het eerste pilootproject zorg, Het Portiek in Kortrijk, geopend. Het Portiek is een huis voor mensen met jongdementie en omvat een dagverzorgingscentrum, vier woongroepen op vier verdiepingen en een dakniveau met drie zorgflats en twee zorgstudio’s, samen goed voor zo’n 45 bewoners jonger dan 65 jaar.

Het Portiek sluit aan bij de gerenoveerde villa Lauwers, een beschermd pand dat sinds kort een dienstencentrum en buurthuis De Villa herbergt.  

Dit project is het eerste pilootproject zorg dat opent. Samen met 3 andere pilootprojecten werd het project van vzw De Korenbloem in Kortrijk in 2013 geselecteerd na een oproep door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de toenmalige Vlaams Bouwmeester. Deze pilootprojecten moeten inspireren om tot innoverende concepten te komen op het gebied van zorg, architectuur en ruimtelijke ordening. Het VIPA subsidieert voor dit project 1,7 miljoen euro voor het lokale dienstencentrum en de 2 dagverzorgingscentra, waarvan 1 in 2020 nog opent.

Info:

Categorie: 
VIPA