Eerste resultaten van de eerste testen in de woonzorgcentra bekend

Resultaten van de eerste testing

Ongeveer 2/3de van de resultaten van de eerste testing in de woonzorgcentra zijn gekend. We moeten dus voorzichtig zijn met conclusies. Met ongeveer 7.000 testen in Vlaanderen werden 2129 zorgverleners getest, waarvan in totaal 16 % positief test. Van 4932 geteste bewoners in woonzorgcentra in Vlaanderen is 20 % besmet met COVID-19.

Bij de personen met voorafgaande symptomen test meer dan de helft negatief. 41 % van de personeelsleden test positief COVID-19, van de bewoners die symptomen hebben blijkt 49 % besmet te zijn met het coronavirus. Van de personen zonder symptomen test 13 % van de zorgverleners positief. Van bewoners zonder symptomen blijkt 16 % besmet te zijn.

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce: “Opvallend is dat er bewoners en zorgverleners besmet blijken te zijn, maar geen symptomen vertonen, en dus het virus doormaken zonder er iets van te merken. Anderzijds zien we dat van de mensen die symptomen vertonen de helft niet besmet is. Het sterkt ons in de overtuiging dat verder testen nodig is. Een correct gebruik van het beschermingsmateriaal en goede handhygiëne blijven ook uitermate belangrijk.”

De huidige resultaten geven nog geen zicht op het verschil tussen de voorzieningen waar er een zware uitbraak was, en de random gekozen voorzieningen. We ontvingen nog niet alle resultaten van de federale overheid die de gegevens van de testen van de labo’s overmaakt aan de Vlaamse gemeenschap. Dat heeft enerzijds te maken met de woonzorgcentra die tijd nodig hebben om zich te organiseren om de testen te kunnen afnemen bij alle bewoners en personeel en anderzijds met de verwerkingstermijnen bij de labo’s.

Teststrategie voor komende periode

De komende vier weken worden 120.000 tests ter beschikking gesteld voor Vlaanderen. Het blijft de bedoeling dat er in alle zorgsectoren overal getest zal worden. Deze worden dag per dag stelselmatig ter beschikking gesteld. Hierdoor hebben we nood aan een spreiding van de testings en dus aan het stellen van prioriteiten.

De taskforce heeft een teststrategie bepaald voor de komende periode voor alle residentiële voorzieningen én eerstelijnszorg. De testing zal gebeuren in volgorde van 3 prioriteiten.

De eerste prioriteit richt zich op de voorzieningen met kwetsbare bewoners en cliënten, namelijk de ouderenzorg, revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap. Daarbij focussen we op 3 subcategorieën:

  • de voorzieningen waar tot dusver geen of weinig besmettingen gemeld zijn. Hier gaan we het personeel testen. Uit de testresultaten van fase één blijkt immers dat personeel zonder symptomen ook in een aantal gevallen positief kan testen. Dit laat ons toe om preventief extra te focussen op een correct gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen en goede hygiënemaatregelen.
  • voorzieningen met beginnende uitbraak (3 of meer nieuwe gevallen per dag gerapporteerd). Daar testen we bewoners en personeel, met een focus op dezelfde elementen.
  • voorzieningen met een forse uitbraak (de hoogste 10 %) waar we bewoners en personeel testen die nog niet getest zijn.

De tweede prioriteit gaat binnen alle zorgsectoren naar de voorzieningen waar een hoog percentage van het personeel is uitgevallen. Daar zal men het personeel testen en sensibiliseren en ondersteunen om verdere uitval te voorkomen.

De derde prioriteit gaat naar voorzieningen van alle zorgsectoren waar een hoog percentage bewoners/cliënten besmet is. Daar zullen bewoners/cliënten en personeel getest worden die nog niet werden getest. Daar zal opnieuw vooral aandacht gaan naar hernieuwde sensibilisering rond het gebruik van materiaal en hygiëne.

Doorheen de prioriteiten zal er ook telkens ruimte zijn voor de testing van de personeel uit de gezinszorg en thuisverpleging die ingezet worden voor de verzorging van COVID besmette patiënten.

De selectie van de voorzieningen gebeurt de eerstkomende dagen. De prioriteiten kunnen bijgestuurd worden na analyse van de verdere testresultaten.

Nood aan ondersteuning

We stellen vast dat in de diverse zorgsectoren er diverse noden aan ondersteuning zijn. Soms gaat dit om ondersteuning op vlak van personeel, maar evengoed over managementondersteuning, ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn of communicatie van slecht nieuws boodschappen, … Op niveau van de eerstelijnszones zal bekeken worden hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Voor regio’s en voorzieningen waar de ondersteuning al loopt, zal dit uiteraard voortgezet kunnen worden.

Om dat te faciliteren wordt vanaf morgen een online vragenlijst bezorgd aan de voorzieningen waarbij zij, als ze dat wensen, dagelijks hun eventuele vraag naar ondersteuning kunnen doorgeven.

 

 

Categorie: 
Taskforce