Gebruik van biociden afkomstig van fabrikanten met een tijdelijke toelating om deze te produceren

In het kader van de Covid-19-pandemie beliste de federale overheid om aan verschillende fabrikanten een tijdelijke toelating te geven om bepaalde types van ‘biociden’ (o.a. handalcohol) op de markt te brengen.

Voorzieningen mogen de producten opgesomd achter deze link aankopen en gebruiken: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-toelatingen#1.

Zorginspectie controleerde vóór de coronacrisis in woonzorgcentra of de aanwezige handalcohol beantwoordde aan de EN1500-norm. Deze nieuwe producten voldoen niet aan deze norm, maar voorzieningen mogen de door de federale overheid goedgekeurde producten aankopen en gebruiken.

Categorie: 
Zorginspectie