Geef uw mening over de relatie tussen leefmilieu en gezondheid: openbare raadpleging

De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten lanceren een openbare raadpleging over het nationale actieplan Leefmilieu-Gezondheid 2023-2029 (NEHAP3). De focus van dit plan ligt op de thema’s klimaatverandering en chemische stoffen. Iedereen kan deelnemen via deze website.

Wat is NEHAP?
Dat leefmilieu en gezondheid elkaar beïnvloeden, weten we al lang. In 1994 moedigde de WHO Europa (Wereldgezondheidsorganisatie) de lidstaten al aan om nationale actieplannen leefmilieu-gezondheid te ontwikkelen.

In België werd op 10 december 2003 het samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat de wettelijke basis vormt voor het NEHAP (National Environment Health Action Plan), en voor de samenwerking tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten in de beleidsdomeinen leefmilieu en gezondheid.

NEHAP3: antwoorden op de uitdagingen van vandaag
Deze derde editie van NEHAP, dat start eind 2023 en loopt tot 2029, richt zich op twee prioritaire thema's: klimaatverandering en chemische stoffen. Het eerste thema focust op veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering, het tweede op de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu. NEHAP3 biedt zo antwoorden op dringende maatschappelijke uitdagingen. In totaal omvat het NEHAP3 acht verschillende actiegebieden, waarin de interactie tussen leefmilieu en gezondheid centraal staat. De invloed van het leefmilieu op de gezondheid aanpakken is essentieel, net als de invloed van ons gezondheidszorgsysteem op het leefmilieu. Volgens de WHO kan maar liefst 24% van alle sterfgevallen wereldwijd worden toegeschreven aan leefmilieufactoren.

Negen weken om uw mening te geven
De openbare raadpleging over NEHAP3 loopt van 16 augustus tot en met 15 oktober. Dit is een unieke kans om de toekomst van het milieu- en gezondheidsbeleid in België mee te bepalen. Deelname van het publiek is essentieel om ervoor te zorgen dat NEHAP3 de behoeften en wensen van iedereen weerspiegelt.

Burgers en organisaties kunnen deelnemen aan deze openbare raadpleging via deze website.

Let op: het NAPED (nationaal actieplan hormoonverstoorders), dat ook deel uitmaakt van NEHAP3, is al het onderwerp geweest van een aparte openbare raadpleging, dus wordt niet mee opgenomen in de raadpleging van NEHAP3.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - gezonde zorginfrastructuur