Het VIPA zal, wat de klassieke betoelaging betreft, in 2019 in principe geen goedkeuringen in autofinanciering geven. De aanvragen tot het bekomen van investeringsbetoelaging zullen maximaal volgens het First-in-first-out (FIFO)-principe worden behandeld.

Categorie: 
VIPA - financiering