Het Family Justice Center Mechelen drijft samenwerking met de lokale besturen op

Om nog sneller het geweld in gezinnen aan te pakken gaan parket, politie, justitiehuis, OCMW’s, het CAW Boom Mechelen Lier en andere hulpverleningsorganisaties nog nauwer samenwerken. Daartoe zal de werking van het Family Justice Center Mechelen tot op het niveau van de lokale politiezones doorgetrokken worden. De lokale besturen engageren zich om zo’n gedecentraliseerde werking mogelijk te maken.

“In een Family Justice Center werken hulpverleningsdiensten samen met politie, justitie en parket en het lokaal bestuur. Zo wordt alle expertise gebundeld en dat biedt een sterk antwoord op de problematiek van intrafamiliaal geweld” zegt Karolien Boonen, coördinator FJC Mechelen. “Om ons aanbod nog dichter bij de mensen te brengen, zorgen we voor een FJC-aanspreekpunt in iedere politiezone. Zo kunnen we lokaal nauwer samenwerken met parket, politie en OCMW, sneller inspelen op vragen en noden en hoeven de gezinnen zich niet naar Mechelen te verplaatsen.”

Bijna 500 extra gezinnen bereiken

Dit jaar al meldden hulpverleningsprofessionals, politiediensten en justitieassistenten uit de regio 112 dossiers aan op de gezamenlijke FJC-overlegtafel. Verwacht wordt dat dit jaar 125 dossiers op de FJC-overlegtafel komen. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. Het gaat over dossiers waarbij men bezorgd is om de veiligheid van de gezinsleden en waarbij de professionals een risico-inschatting wensen en informatie kunnen delen tussen parket, politie en hulpverlening.  Door de nieuwe decentrale werking wordt ingeschat dat nog eens 350 extra dossiers per jaar zullen bijkomen.

Procureur des Konings Franky De Keyzer: “Als parket kunnen wij alleen maar toejuichen dat de werking van het FJC verder kan uitgebreid worden naar alle politiezones van parket Antwerpen afdeling Mechelen. Intrafamiliaal geweld is voor ons parket een absolute prioriteit, en we geloven bijzonder sterk in een ketenaanpak voor deze problematiek.  We hebben er ook werk van gemaakt om deze samenwerking met het FJC te officialiseren in een protocol.  Sinds enkele jaren is wettelijk voorzien dat hulpverleners en andere houders van het beroepsgeheim hun beroepsgeheim niet schenden als ze informatie delen in het kader van een overleg dat wordt georganiseerd om de fysieke of psychische integriteit van personen te beschermen.  Het overleg dat binnen het FJC wordt georganiseerd, is bedoeld om het geweld binnen gezinnen aan te pakken, en valt hier dus onder.  Het protocol dat de modaliteiten van dit overleg voorziet, is nu uitgewerkt en klaar om door alle partners te worden ondertekend.”

Tijdens die overlegmomenten overloopt men de politie-interventies rond intrafamiliaal geweld. De FJC-casusregisseurs nemen vervolgens contact op met de gezinnen waar een politie-interventie plaatsvond.  Ze reiken hen een helpende hand aan. Dat kan gaan over een luisterend oor, toeleiding naar lotgenotengroep, motiveren tot hulpverlening tot het organiseren van casusoverleg. Zij blijven in permanent contact staan met de gezinnen en zorgen voor continuïteit.

Vlaanderen coördineert, nauwe samenwerking met de lokale besturen

De Vlaamse overheid coördineert de werking van het Family Justice Center. Samen met de lokale besturen in de Mechelse regio wordt in totaal € 550.000 geïnvesteerd, waarvan de Vlaamse overheid en de lokale besturen elk de helft investeren.

“Via de financiering van de twaalf lokale besturen wordt het mogelijk gemaakt om extra FJC-casusregisseurs in te zetten bovenop de casusregisseurs die de Vlaamse Overheid voorziet. Het toont aan dat de lokale besturen van de Regionale Welzijnskoepel Rivierenland de samenwerking rond de aanpak van intrafamiliaal geweld hoog op de agenda zetten”, laat de regionale Welzijnskoepel Rivierenland weten.

“Stad Mechelen neemt het voortouw in deze regionale samenwerking, die uniek is in Vlaanderen. Het team van FJC-casusregisseurs is ingebed in de Afdeling Preventie en Veiligheid van de stad Mechelen en heeft haar uitvalsbasis in het Sociaal Huis in Mechelen” aldus preventieschepen Abdrahman Labsir.

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme: “De uitrol van de Family Justice Centra in Vlaanderen is een prioriteit in ónze aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld. Daarom investeert de Vlaamse overheid de komende jaren negen miljoen euro om, naast de bestaande Family Justice Centra in Antwerpen, Limburg en Mechelen, nog meer laagdrempelige en rechtstreeks toegankelijke Centra voor intrafamiliaal geweld uit te bouwen in gans Vlaanderen. Dat lokale besturen, zoals in Mechelen, mee die handschoen opnemen is een krachtig signaal naar de slachtoffers: blijf er niet mee zitten, we zijn er om u te helpen.”

---------------------------------

Het FJC Mechelen is een netwerkorganisatie, opgestart in mei 2017, waarin parket, politie, hulp- en dienstverlening, stad Mechelen en Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn. Parketmagistraten, politiediensten en justitieassistenten zorgen samen met hulpverleners, maatschappelijk assistenten en de psychosociale dienst van de gevangenis voor veiligheid in gezinnen die te maken krijgen met intrafamiliaal geweld. De casusregisseurs van het FJC zorgen ervoor dat het hulpaanbod goed op elkaar wordt afgestemd. Op die manier realiseert het FJC Mechelen sterke resultaten in de Mechelse regio, zelfs in tijden van corona maatregelen.

Categorie: 
Persberichten - Justitiehuizen - Algemeen