Hoe maak ik mijn gebouw toekomstgericht?

Het doel van deze gids is een inleiding te geven tot toekomstgericht of veranderingsgericht bouwen, wat meteen in de praktijk kan worden toegepast.

Door de juiste vragen te stellen en een inzicht in de algemene principes van veranderingsgericht bouwen te geven, wil OVAM opdrachtgevers de eerste stappen helpen zetten richting een toekomstgericht project.

Toekomstgericht of veranderingsgericht bouwen betekent dat we capaciteit voor verandering inbouwen. Op deze manier kan een gebouw zich aanpassen aan de veranderende noden van de mensen die erin wonen, werken en leven. Een toekomstgericht gebouw kan inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals vergijzing, mobiliteit, nood aan meer scholen,... en ecologische uitdagingen zoals het veranderende klimaat, uitputting van grondstoffen, schaarse open ruimte,... Bovendien houdt een toekomstgericht gebouw langer zijn vastgoedwaarde.

Met deze gids wil OVAM het startpunt bieden om van bij het begin van een project aan de slag te gaan met de principes van toekomstgericht ontwerpen en (ver)bouwen. De gids is laagdrempelig en vlot in de praktijk toe te passen.

De gids vermeldt enkele voorbeelden uit de zorgsector:

  • AZ Groeninge in Kortrijk
  • Joseph BRACOPS-ziekenhuis in Brussel (Anderlecht)
  • Martini-ziekenhuis in Groningen (NL)
  • KDV Lenteuiltje in Meise (Wolvertem)
  • WZC Klein Veldekens in Geel
  • Grand Hospice in Brussel (herbestemming oud ziekenhuis)

Download hier de gids 'Hoe maak ik mijn gebouw toekomstgericht?'.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - multifunctioneel bouwen