Indexatie klassieke VIPA subsidies: wijzigingen

De Vlaamse Regering hechtte op 13 januari 2023 haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van het indexatiemechanisme voor de klassieke VIPA-subsidies.

Er is een dubbele impact:

  • De berekeningsbasis van de componenten materialen in de bouwindex wijzigt vanaf 2023 ten gevolge van de gewijzigde methodologie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie).
  • Het indexeringsmechanisme voorziet voortaan 2 momenten van indexering, zodat de subsidie ook de prijsstijgingen tijdens de bouwperiode ondervangt.

Lees verder op de pagina Indexatie klassieke VIPA subsidies: wijzigingen.

Categorie: 
VIPA