Het definitieve inspectie-instrument voor de inspecties binnen de 8 Internaten met Permanente Openstelling (IPO’s) is beschikbaar.

Deze organisaties krijgen inspectie in het voorjaar van 2017 waarbij gefocust wordt op:

  • het uitgewerkte kwaliteitsbeleid
  • de rechtspositie van de minderjarigen in de integrale jeugdhulp
  • de aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Deze inspecties zijn een gezamenlijke opdracht voor Zorginspectie en Onderwijsinspectie en kaderen in de transitie van de IPO’s van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie