In een zorgzame buurt kan iedereen – jong en of oud, fit of zorgbehoevend, nieuwkomer of geboren in de wijk – op een kwaliteitsvolle manier samenwonen en samenleven. Allemaal dromen we van een buurt waar het aangenaam leven is en wonen, welzijn en zorg optimaal met elkaar verweven zijn. Buurten staan volop in de belangstelling maar zijn ook permanent in beweging. Maar hoe maakt u van een buurt een zorgzame buurt? Waarom is dit belangrijk? Hoe kunnen beleidsmakers en het werkveld hiertoe bijdragen?
 
Tijdens de inspiratiedag zorgzame buurten op 25 maart 2019 in Brussel zoekt u samen met welzijns- en zorgvoorzieningen, middenveldorganisaties, lokale besturen, beleidsmakers, projectontwikkelaars, woondeskundigen, ruimtelijke planners,…  naar antwoorden, inzichten en praktijken.

Programma

  • 9 uur: start van de inspiratiedag met een tas koffie.
  • 9.30 uur: Welkomstwoord door dagvoorzitter Chantal Van Audenhove
  • 9.35 uur: “Een organisatiemodel voor zorgzame buurten?” door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • 10u: Terug- en vooruitblik  op de samenhang tussen wonen en zorg  na 15 jaar beleid en praktijk in Nederland  door gastspreker Yvonne Witter, adviseur bij Aedes, vereniging van woningcorporaties
  • 10.40 uur:  Pauze met koffie
  • 11 uur: panelgesprek: met middenveldorganisaties en beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen wordt gezocht naar de beleidsperspectieven en hefbomen in het realiseren van ‘zorgzame buurten’.
  • 12.15 uur: lunch
  • 13.15 uur: goede praktijken: in kleinere groepjes neemt u deel aan 2 themasessies met een theoretische inleiding van een expert, gevolgd door een praktijkvoorbeeld. U kan kiezen uit 8 thema’s.
  • 16 uur: einde van de inspiratiedag.

Het programma en de inschrijfmodaliteiten vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/inspiratiedag-zorgzame-buurten.
Deelnemen aan de inspiratiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht. Hebt u nog vragen? Stuur dan zeker een mail naar zorgzamebuurt@kenniscentrumwwz.be

Waar en wanneer?

Locatie: In het auditorium van het Herman Teirlinckgebouw in Brussel
(raadpleeg hier ligging en bereikbaarheid)
Tijdstip: Maandag 25 maart van 9u tot 16u

Categorie: 
Algemeen - VIPA