Wil jouw organisatie ook meer natuur in de zorg? Of zorg in de natuur? Het belang van een gezonde groene omgeving valt niet te ontkennen. Steeds meer zorgvoorzieningen gaan ermee aan de slag, getuige het grote succes van de projectoproep Natuur in je Buurt, waar in 2019 en 2020 massaal projecten voor werden ingediend. Die eerste ervaringen en inzichten wil het Vlaams Agentschap Natuur en Bos op 16/11/2020 tonen tijdens een interactieve online inspiratiesessie.

Meer info vindt u op de website van het Agentschap Natuur en Bos.  

Categorie: 
VIPA - gezonde zorginfrastructuur