Vandaag publiceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het jaarverslag 2016. Het jaarverslag staat in het teken van verbinden. Aan de hand van verhalen van onze medewerkers die we graag met iedereen delen, willen we verbondenheid creëren. Verbondenheid tussen onze medewerkers onderling, met onze partners buiten het departement én met de burgers.

De verhalen geven u een zicht op de werking en de uiteenlopende opdrachten van het Departement WVG. Naast de verhalen ontdekt u ook boeiende feiten en cijfers over de verschillende opdrachten. U kan ook uw eigen jaarverslag samenstellen en downloaden.

Verbinden

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zocht in 2016 verder zijn weg, na de grote veranderingen die het kende begin 2015.  Het departement startte in 2015 als een nieuw samengesteld gezin, met een zeer divers pallet aan taken en opdrachten. “Ondertussen zijn we meer dan twee jaar verder. We hebben in 2016 hard gewerkt aan de vormgeving van een nieuw departement” zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement WVG. “Nadat in 2015 de missie en visie werd opgesteld, hebben we ons in 2016 gefocust op de waarde verbinden. En verbinden, dat is samenwerken. Met collega’s, met stakeholders, met voorzieningen die we erkennen, subsidiëren en inspecteren, waar we aanbevelingen aanreiken zoals bijvoorbeeld over goed bestuur. Verbinden gaat ook over rechtstreekse dienstverlening naar burgers. Dat kan een gedetineerde zijn, of een slachtoffer – toch ook heel relevant geweest in 2016 – of dat kan ook iemand zijn die in armoede leeft.”

“Verbinden is het grote woord van 2016” zegt Moykens. “Aan de hand van verhalen willen we getuigen over die samenwerkingen. We vertellen wat ons verbindt, binnen het departement, maar ook buiten het departement, bij onze partners, opdrachtgevers. We hopen dat iedereen zich met ons verbindt in onze doelstelling: zorgzaam samenleven.”

Ontdek alle verhalen in het jaarverslag.

Categorie: 
Algemeen - VIPA - Zorginspectie