Elk jaar publiceren we een jaarverslag waarmee we verantwoording afleggen over onze werking en middelen. Het Departement WVG is groot en divers, met heel uiteenlopende afdelingen en opdrachten. Gaande van inspectie, toezicht en subsidiëring van voorzieningen, tot een directe dienstverlening voor burgers en specifieke doelgroepen, zoals o.a. mensen met een zorg- of hulpvraag, mensen in armoede, mensen die in contact komen met justitie en slachtoffers.

“Het jaarverslag toont aan dat de uitdagingen waar we met het departement voor staan heel breed zijn én dat we elke dag met vele partners samenwerken om een zorgzame samenleving te realiseren”, zegt secretaris-generaal Karine Moykens. “Partners zoals de politie, het parket, de brandweer, universiteiten, vzw’s, koepel-organisaties, alle voorzieningen uit de welzijns- en de gezondheidssector, … Waar mogelijk werken we ook samen met onze doelgroepen zelf. Mensen met autisme zaten zelf mee aan het stuur in de Academische Werkplaats Autisme, om samen met universiteiten naar manieren te zoeken om beter te kunnen participeren in onze maatschappij. Mantelzorgers werkten mee aan een tool die de relatie tussen hen, de mensen die ze verzorgen en professionele zorgverleners versterkt. Mensen in armoede leverden een belangrijke bijdrage aan onderzoek dat naging hoe persoonlijke netwerken van mensen in armoede kunnen worden versterkt.”

Maatschappelijke uitdagingen

“De uitdagingen van het departement sluiten nauw aan bij de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan”, zegt Karine Moykens. “Duurzaamheid vormt een belangrijke focus, zowel wat HR betreft en het welzijn van onze werknemers als aandacht voor onze omgeving door bijvoorbeeld het voedselverlies binnen de Vlaamse overheid terug te dringen. Onze afdeling VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) biedt ook gratis energiescans aan zorgvoorzieningen waarmee ze heel wat kunnen besparen op hun energiefactuur en waarmee de CO2 naar beneden gaat.”

2018 in cijfers

Het jaarverslag geeft daarnaast ook cijfers weer. In het jaarverslag lees je hoeveel inspecties Zorginspectie in 2018 uitvoerde of hoe vaak burgers de verslagen van Zorginspectie raadpleegden. Je leest er ook hoeveel subsidies en tegemoetkomingen het Departement WVG afgelopen jaar voorzag, hoeveel er in zorginfrastructuur geïnvesteerd werd en hoeveel elektronisch toezicht er in 2018 werd uitgevoerd.

Ook de cijfers van de hulplijnen Stop it Now, 1712 en Tele-Onthaal werden opgenomen in het jaarverslag.


Lees hier ons volledige jaarverslag van 2018.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen - Welzijn en Samenleving - Zorginspectie