29 april publiceerde ons departement haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en biedt een overzicht van de projecten waarmee het departement in coronajaar 2020 het verschil kon maken en werk maakte van ‘zorgzaam samenleven’. Het jaarverslag brengt ook cijfers: inspectiecijfers onder andere, cijfers over het elektronische toezicht in Vlaanderen, of over de justitiehuizen. 

Het jaarverslag toont aan dat de coronacrisis sterk haar stempel drukte op de werking van het departement. Tegelijkertijd toont het aan dat het departement flexibel is: dat er ook buiten de grenzen van het eigen departement steun werd geboden om de coronacrisis het hoofd te bieden, en dat in tijden van crisis juist ook blijkt hoe belangrijk een overheid is. Het jaarverslag biedt een inkijk op onze vele samenwerkingsverbanden met partners zoals vzw’s, agentschappen uit ons eigen beleidsdomein en daarbuiten, andere departementen en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector.

Twee ministers

Sinds 2019 heeft het Departement WVG twee ministers. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. Ook in 2020 maakten we werk van zaken die deze twee ministers naar voren schuiven en waar zij op willen inzetten.

Zo lees je in het jaarverslag onder meer dat werkgestraften in 2020 hun straf coronaproof konden uitvoeren in een rozentuin, door een samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos die in het leven werd geroepen door minister Demir. Je leest er ook hoe extra hulpverleners ingeschakeld werden om intrafamiliaal geweld aan te pakken en hoe beide ministers voor noodopvang zorgden in Vlaamse provincies. Daarnaast toont het jaarverslag ook aan hoe we werkten aan het actieplan Zorgen voor Morgen rond mentaal welzijn van minister Beke, en hoe we meewerkten aan VIA6, het nieuwe Vlaams Intersectoraal Akkoord van de Vlaamse Regering en de sociale partners.

2020 in cijfers

Daarnaast geeft het jaarverslag ook cijfers weer. Cijfers over hoeveel inspecties Zorginspectie in 2020 uitvoerde, en over hoe vaak de verslagen van Zorginspectie over zorgvoorzieningen werden opgevraagd. Het jaarverslag biedt onder meer een overzicht van de subsidies en tegemoetkomingen die het departement afgelopen jaar voorzag en hoeveel er geïnvesteerd werd in zorginfrastructuur.

Daarnaast geeft het jaarverslag ook een zicht op de werking van de justitiehuizen, hoeveel dossiers er door de Vlaamse justitiehuizen werden geopend en opgevolgd, en hoeveel enkelbanden er in 2020 werden aangesloten in Vlaanderen.

Ook het aantal oproepen naar de hulplijnen Stop it Now!, 1712 en Tele-Onthaal, die het departement subsidieert, werden opgenomen in het jaarverslag.

Lees hier het volledige jaarverslag

Bekijk hieronder het video-voorwoord van secretaris-generaal Karine Moykens: 

Categorie: 
Algemeen