Jaarverslag 2021 gelanceerd

Donderdag 28 april publiceerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en toont een greep uit de opdrachten en taken die het departement opnam in 2021.

Het jaarverslag geeft een zicht op de werking en de uiteenlopende opdrachten die het departement uitvoert. Dit jaar ligt de klemtoon van het jaarverslag vooral op hoe het departement duurzame samenwerkingsverbanden uitbouwde met partners uit het eigen beleidsdomein en daarbuiten.

Intensieve samenwerking

Zo sloegen het Departement WVG en het Agentschap voor Natuur en Bos de handen in elkaar om meer welzijnsgroen in en rond zorgvoorzieningen te brengen. Het jaarverslag zal daarnaast dieper ingaan op ons partnerschap met de eerste lijn bij het vernieuwen van de Sociale Kaart en op ons samenwerkingsverband met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) rond energie-efficiëntie in de welzijns- en zorgsectoren. Ook op vlak van online hulpverlening werd er intensief samengewerkt: de online hulplijn ‘chat na seksueel geweld’ werd overgenomen door Vlaanderen en geïntegreerd in twee bestaande hulplijnen, 1712 en Nupraatikerover.

In 2021 speelde de pandemie nog steeds een belangrijke rol in ons leven en in de werking van het departement. Zo ging het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) verder met het toekennen van compensaties voor corona-gerelateerde onkosten en bracht Zorginspectie een rapport uit over de corona-inspecties in voorzieningen met een handicap. Het Departement WVG en het Agentschap Zorg en Gezondheid spanden zich samen met tal van andere partners in om de prioritaire vaccinatie van zorgprofessionals in goede banen te leiden.

Er veranderde ook heel wat achter de schermen bij het departement. Sinds 1 juni 2021 bundelen het Agentschap Zorg & Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de expertise rond het verzamelen en verwerken van beleidsinformatie in één afdeling Beleidsinformatie en Data, ondergebracht bij het departement. Daarnaast diende het Departement WVG vorig jaar twee ministers: Wouter Beke, minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. In 2021 hebben veel collega’s constructief samengewerkt om op 1 januari 2022 met het Agentschap Justitie en Handhaving te kunnen starten. 

2021 in cijfers

Het jaarverslag bevat ook heel wat cijfers. Er zijn cijfers over het aantal bezoeken dat Zorginspectie  bracht of over hoe vaak de verslagen van Zorginspectie over zorgvoorzieningen werden opgevraagd. Het jaarverslag biedt ook een overzicht van de tegemoetkomingen in welzijnswerk, CAW en vrijwilligerswerk die het Departement WVG afgelopen jaar voorzag en hoeveel er geïnvesteerd werd in zorginfrastructuur en klimaatsubsidies. Je vindt er cijfers over het aantal klachten, het personeelsbestand en financiën.

Ook het aantal oproepen naar de hulplijnen 1712, Stop It Now en Tele-Onthaal die het departement subsidieert, werden opgenomen in het jaarverslag.

Lees hier het volledige jaarverslag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2021.  

 

Categorie: 
Persberichten - Algemeen
Trefwoorden: 
2021