Kick-off moment Green Deal Duurzame Zorg

Met ruim 200 aanwezigen werd op 15 maart het startschot voor de Green Deal Duurzame Zorg gegeven door Vlaams minister Hilde Crevits en Vlaams minister Zuhal Demir. Een engagement waarbij de brede zorgsector de komende 3 jaar aan de slag gaat met concrete acties om de zorg in Vlaanderen te verduurzamen. Net geen 150 organisaties tekenden in op de oproep en waren aanwezig op het Kick-off evenement in het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge. 

Het is al de 13de Green Deal die in Vlaanderen officieel van start gaat. Met deze Green Deal Duurzame Zorg bundelen de Vlaamse beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Omgeving samen de krachten om de dynamiek rond duurzaamheid aan te zwengelen binnen zorg- en welzijnssectoren. Dit door op korte termijn gezamenlijk werk te maken van concrete acties en kennis en ervaring uit te wisselen. 

De Green Deal Duurzame Zorg en bijhorende engagementen lopen tot eind 2026, waarvan er gedurende het eerste jaar nog verder ingetekend kan worden. De bevoegde ministers roepen daarom de brede zorg- en welzijnssector op om deel te nemen en elkaar te versterken in de transitie naar duurzame zorg door goede voorbeelden en kennis met elkaar te delen.  

Categorie: 
VIPA